Navigácia

Obsah

Samospráva

 

Starosta obce Bobrovec:

Komunálne voľby 2014
Komunálne voľby 2014 - starosta + poslanci

Ing. Ladislav Sedlák PhD. - Bobrovec 110

Obecné zastupiteľstvo:

Zástupca starostu obce Bobrovec:

Ing. Jozef Blahunka - Bobrovec 433 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Miroslava Triznová, Ing., PhD. - Bobrovec 523
Zdenka Vejčíková - Bobrovec 60
Jozef Lisý - Bobrovec 659
Tomáš Pieter, Ing. - Bobrovec 727
Mária Raková, Ing. - Bobrovec 160
Pavol Rusina, Ing. - Bobrovec 588
Vladimír Moravčík, Ing. - Bobrovec 634
Roman Frian - Bobrovec 113

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

 

KOMISIA PRE VÝSTAVBU A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE 


Predseda komisie: 
Moravčík Vladimír, Ing.


Členovia komisie: 
Brziak Juraj, Ing.
Fendek František
Pieter Tomáš, Ing.
Rusina Pavol, Ing.


KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT, ŠKOLSTVO A SOCIÁLNE VECI 


Predseda komisie: 
Vejčíková Zdenka


Členovia komisie: 
Brziaková Zuzana, Mgr.
Kmeč Igor, Ing.
Lisá Alexandra, Ing.
Olšovská Anna
Raková Mária, Ing.
Rusina Martin
Rusinová Zuzana
Tomková Miroslava
Triznová Miroslava, Ing., PhD.


KOMISIA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VEREJNÝ PORIADOK 

Predseda komisie: 
Frian Roman


Členovia komisie: 
Lisý Jozef
Sekan Ľubomír
Štefanisko Milan
Volaj Róbert, Ing.

 

Voľby

Dňa 15. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obce.

Počet oprávnených voličov: 1540
Počet zúčastnených voličov: 563
Účasť v percentách: 36,5 %

Miestna volebná komisia v zastúpení jej predsedníčkou pani Evou Pikalovou vyhlásila tieto výsledky volieb:


Za starostu obce:

Kandidát ; Počet hlasov
1. Sedlák Ladislav, Ing., PhD. 499

Za poslancov:

Kandidát ; Počet hlasov
1. Blahunka Jozef, Ing. 324
2. Triznová Miroslava, Ing., PhD. 317
3. Vejčíková Zdenka, 288
4. Lisý Jozef, 285
5. Pieter Tomáš, Ing. 262
6. Raková Mária, Ing. 257
7. Rusina Pavol, Ing. 244
8. Moravčík Vladimír, Ing. 232
9. Frian Roman, 220

Náhradníci:

Kandidát ; Počet hlasov
10. Kováč Tomáš 215
11. Sekan Ľubomír 204
12. Ambrózyová Jana, 167
12. Fendek František 167