Navigácia

Obsah

P.č.

Správca fary

P.č.

Kapláni

SPOLKY

B

KK

JKŽ

JOCH

JOŽ

SKM

8

Jozef Gabaj

1776 - 1801

1

Juraj Plecner

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ján Lehovič

1807 - 1818

2

Ondrej Šaliga

1811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Adam Moyš

1818 - 1832

3

Ondrej Miších

1822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Peter Arvay

1834 - 1892

4

 

Ján Kovár

1848/49 sa zapojil do revolučného hnutia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Ferdinand Marinčák

1852/54

Peter Arvay v r. 1840 založil spolok striezlivosti

 

14

 

 

Jozef Krasnec

1892 - 1915

opát

6

 

 

Jozef Kojda

1899 po veľkom požiari v tomto roku informoval tlač, aby sa pomohlo pohorelcom

 

KK - založil 1905 Jozef Krasnec, predseda KK

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomej Smižár

1915 -1930

 

 

 

 

J.Bukna, admin.

1.1. - 3.6.1930

7

 

Jozef Žuffa

1911

JOCH  JOŽ – spoluzakladateľ JO - 7.8.1921

 

8

 

ThDr. Štefan Faith

1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Rudolf Šeďo

1929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Ján Bukna

1929/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serafín Rončák

1930 - 1939

 

 

 

 

 

 

Jozef Franko, admin.

1.1.1940 – 15.2.1940

11

 

Ján Hušlava

1930/33

KK,  JKŽ – obnovil 25.1.1931 Serafín Rončák

 

12

 

Šimon Záhora

1933 - 1936

Trojspolok – KK   JKŽ   JO

 

13

 

Ladislav Stolárik

1936 - 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Štefan Čurila

1938/39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Jozef Golián

1939/40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Šeffer

1940/50

dekan

vikár

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Jozef Franko

1939/40

JO zanikla 23.12.1938 a vznikol SKM

 

17

 

Adolf Wagner

1940/42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Branislav Štuglík

1942/45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Hypolit Štrbina

1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Jozef Howiac

1946/47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Ján Lang

1947/49

Ukončenie činnosti SKM 1.1.1945 i KK

 

18

 

Štefan Figura

1950

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Jozef Tiež

1950 - 1952

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Ján Michal Koperdám

1952 - 1955

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Karol Hudáč

1955 – 1982

22

 

Štefan Koma

1970/71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Viliam Komár

1982 – 27.6.2004

 

 

 

 

 

 

Katechéti:

RNDr. Mária Vrabcová

Ing. Mgr. Mária Volajová

Jana Glončáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Peter Bolibruch

27.6.2004 -11.7.2012
správca farnosti

 

 

Ing. Mgr. Mária Volajová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Mgr.Michal Marlenga

12.07.2012 - 
farský administrátor

 

  Jaroslav Kmeť - na odpočinku

Ing. Mgr. Mária Volajová