Navigácia

Obsah

voľby do NRSR

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie Žiadosti o voľbu poštou 

Žiadosť o voľbu poštou 

Informácia pre voliča k voľbe do NR SR v roku 2020  

Rozhodnutie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený  

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR  

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK