Navigácia

Obsah


Hospodárenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet na roky 2019-2021 24.01.2019
Návrh rozpočtu na rok 2017 - 2019 25.11.2016
Návrh rozpočtu na rok 2015 - 2017 27.11.2015

Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh Dodatku č.1 k VZN 8/2017 12.01.2021 28.01.2021