Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.07.2020

č.8-2020

Montáž viazaných konštruk., staveb. mat.

2 498,86 EUR

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

01.07.2020

č.7-2020

Objednávka demontáž a mnotáž okien v ZŠ Bobrovec

4 703,66 EUR

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

08.01.2020

č.1-2020

Posyp miestnych komunikácií

Neuvedené

Podtatranská poľnohospod. spol. s.r.o.

Obec Bobrovec

27.11.2019

č.17-2019

práce s vysokozdvižnou plošinou

Neuvedené

Žeriav plus -Zlatuš Kasanický

Obec Bobrovec

27.11.2019

č.16-2019

stolové kalendáre 700 ks

Neuvedené

NORAMI s.r.o.

Obec Bobrovec

29.07.2019

č.15-2019

keramický obklad do KD

Neuvedené

KERAMIKA SOUKOP SR s.r.o.

Obec Bobrovec

17.07.2019

č.14-2019

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu-,,Premostenie potoka pri MŠ Bobrovec

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

15.07.2019

č.13-2019

oprava vnút. kan. a výmena vnút. vodovod.a zariad.predmetov

Neuvedené

Eduard Novotný - RENO

Obec Bobrovec

15.07.2019

č.12-2019

servis tel.rozv. v náj. domoch č.731 a č.732

Neuvedené

DDS- anténa a sat. tech. s.r.o.

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.11-2019

Objednávame u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt z programu INTERREG V- A Poľsko…

450,00 EUR

Ing. Daniel Zarevúcky

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.10-2019

Objednávame u vás vypracovanie rozpočtu pre práce projekt z programu INTERREG V- A Poľsko Slovensko…

100,00 EUR

Ľubomír Kollárik -Stavcen

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.9-2019

Objednávame u vás preklad pre projekt z programu INTERREG V- A Poľsko Slovensko : ,,Stavebná obnova…

210,00 EUR

Mgr. Jolana Drobčová

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.8-2019

Objednávame u vás vyhotovenie projektovej dokumentácie k chodníku pre projekt,, Stavebná obnova…

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.7-2019

Objednávame si u vás výškopisné a polohopisné zameranie jestvujúceho chodníka a časti jeho okolia v…

Neuvedené

Geodetické práce-Vrlík, s.r.o.

Obec Bobrovec

30.04.2019

č.6-2019

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Chodník Škorupovo v Obci Bobrovec"

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

30.04.2019

č.5-2019

Výškopisné a polohopisné zameranie časti potoka pri MŠ

Neuvedené

Geodetocké práce - Vrlík,s.r.o.

Obec Bobrovec

25.02.2019

č.4-2019

servis a nastavenie okien bytovka byt č.732-11

Neuvedené

Ján Hudáček-HUDAČEK

Obec Bobrovec

11.02.2019

č.3-2019

Spracovanie Plánu odpad. hospod. Obce Bobrovec

Neuvedené

Ing. Tomáš Ďuriš

Obec Bobrovec

10.01.2019

č.2-2019

Oprava a vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí na rok 2019.

Neuvedené

Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s.

Obec Bobrovec

08.01.2019

č.1-2019

oprava klávesové

Neuvedené

Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO

Obec Bobrovec

27.11.2018

č.20-2018

príprava podkladov

20,00 EUR

Ing.Zuzana Žideková

Obec Bobrovec

09.04.2018

č.6-2018

Objednávka 120 l kontajnerov

Neuvedené

FEREX ,s,r,o,

Obec Bobrovec

21.03.2018

č.5-2018

Domový vodomer 40 ks

Neuvedené

K.B.F. group s.r.o.

Obec Bobrovec

20.02.2018

č.4-2018

vyhotovenie projektovej dok. ,,Chodník Škorupovo v Obci Bobrovec"

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

25.01.2018

č.3-2018

240 l -70 ks plastové nádoby

1 645,00 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Obec Bobrovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: