Navigácia

Obsah

Materská škola Bobrovec

Typ: ostatné
ms bobrovecVÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školskej jedálni

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školskej jedálni                                  od 1.9.2021

POZOR,  ZMENA!

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školskej jedálni od 1. 9. 2021

Letné prázdniny sa ešte ani poriadne nerozbehli a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v  MŠ, žiadame rodičov, aby  najneskôr do 30.7.2021 priniesli na OÚ Bobrovec, dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 Z potvrdení musí byť zrejmé:

Názov MŠ,  meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

 V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na Obecnom úrade Bobrovec a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

 Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

 

Obec Bobrovec  12.7.2021


Príloha

Vytvorené: 12. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2021 23:11
Autor: Správce Webu