Navigácia

Obsah

Strieborná jeseň

Typ: ostatné
Október - mesiac úcty k starším

,,Strieborná jeseň“

            Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sa pomaly končí, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

            Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri uctievame starších občanov. Na prejav úcty nestačí len mesiac október, úctu treba prejavovať po celý rok.

            23. októbra 2016 sme pozvali našich seniorov pri príležitosti ich sviatku na stretnutie, ktoré sa konalo v našom kultúrnom dome. Po úvodnom privítaní kultúrnej pracovníčky Dany Grajkovej a príhovore starostu obce Ing. Ladislava Sedláka, PhD., báseň ,,Staroba“ predniesla pani Anna Olšovská, staré mamy a otcov potešili svojim vystúpením deti z našej materskej a  základnej školy, spevácka skupina z Klubu Jednoty dôchodcov  pod dirigentskou taktovkou Ing. Vladimíra Moravčíka zaspievala krásne piesne, Pavlínka Tomková zarecitovala báseň pod výstižným názvom ,,Keď boli dedko s babkou“ – žiacka tvorba a program ukončili speváci piesňou  ,,Bobrovecké hory“. Na tvárach zúčastnených sa pri pohľade na svoje vnúča, či pravnúča vynáral úsmev, ale aj slzy od dojatia.

            Po ukončení programu dievčatá  podarovali každému starkému a starkej darček, ktorý im bude pripomínať tento sviatočný októbrový deň.

            Týmto by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným, ale hlavne tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave celého podujatia.

                                                                                                                                                                                            D.G.


Vytvorené: 13. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2016 12:46
Autor: Správce Webu