Navigácia

Obsah

Výzva na voľby členov rady školy

Typ: ostatné
volbyObec Bobrovec

Obec Bobrovec, ako zriaďovateľ Základnej školy, Bobrovec 490, 032 21 Bobrovec v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a § 1 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien vyhlasuje

výzvu

na voľby členov do Rady školy pri Základnej Bobrovec 490, 032 21 Bobrovec

Rada školy má 11 členov v zložení:

- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,

- štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. štyri roky

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka školy a určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 05.10.2020.

Riaditeľ školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, nmená a priezviská zvolených zástupcov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodne starosta obce Bobrovec.

 

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.

                                                                                                                                                                                                         starosta obce


Vytvorené: 30. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2020 20:31
Autor: Správce Webu