Navigácia

Obsah

Zasadanie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Dňa 20.novembra 2019

S T A R O S T A O B C E
B O B R O V E C
                                                                                                                                                                  V Bobrovci dňa 14.11.2019

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bobrovec
na deň 20. novembra 2019 o 19.00 hod.
v budove Kultúrneho domu

.

Návrh programu :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Návrh dokumentov pre rok 2020
5. Návrh jednorazovej finančnej podpory
6. Rôzne
7. Záver

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce
v.r.


Vytvorené: 8. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2019 13:44
Autor: Správce Webu