Navigácia

Obsah

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

 

erkoeRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie. Názov je odvodený od slova Radosť, ktorú sa snažíme mať v srdci a rozdávať ďalej. S písmenom R súvisí aj názov časopisu pre deti, ktorý vydávame - Rebrík. naším cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.

 

V Bobrovci eRko fungovalo už v rokoch 1998 až 2002. Stretnutia pod vedením Alenky Komorášovej, Márie Volajovej, Mirky Kunovej a Mirky Triznovej sa konali 1x do týždňa v budove MKS.
Pravidelné stretnutia pre deti sa obnovili na jeseň roku 2005. Dve skupinky po asi 15 detí so 4 vedúcimi: Radka Haladějová, Peťa Hudecová, Lenka a Stanka Kustrové. Postupne sa deti vystriedali, niektoré zostali, iné odišli a pribudli nové. Aj animátori obohatili svoje rady o Katku a Mirku Fendekové, Tomáša Kováča a Teju Vilčekovú.


 Na stretkách sa spolu hrávame, kreslíme, všeličo vyrábame, spievame a zavše si aj niečo múdre porozprávame. Okrem toho sa stretávame aj na príležitostných akciách. Spomeniem niektoré z nich. V týždni "Vypni telku, zapni seba" sme namiesto pozerania televízie opekali, zúčastnili sa turnajov v dáme i stolnom futbale a v neposlednom rade sme hľadali poklad. Po dva roky sme sa zúčastnili vysielacej pobožnosti, na ktorej dal otec biskup požehnanie koledníkom dobrej noviny. V máji sme putovali na Levočskú horu a cestou sme plnili rozličné úlohy. V našich aktivitách nám pomáha aj pán farár Peter Bolibruch. Naša činnosť je úzko spätá s detským spevokolom pod vedením Alenky Komorášovej a Miestnym kultúrnym strediskom.

 

Viac info na: www.erko.sk

 

deti-na-stretku

Deti na stretku . . .