Navigácia

Obsah

Cena Červenca -  preteky v obrovskom slalome o Pohár starostu obce Bobrovec
30. ročník /2000/ 31.ročník /2001/ 32.ročník /2002/ 33. ročník /2003/

Celkové výsledky

Celkové výsledky Celkové výsledky Deti   Dospelí

 

 

34. ročník /2004/ 35. ročník /2005/ 36. ročník /2006/ 37. ročník /2007/
Deti   Dospelí Deti   Dospelí Deti   Dospelí Deti   Dospelí

 

 

38. ročník /2008/ 39. ročník /2009/ 40. ročník /2011/ 42. ročník /2012/
Deti   Dospelí Deti   Dospelí Deti   Dospelí Deti   Dospelí

 

43. ročník /2013/ 44. ročník /2014/ 45. ročník /2015/ 46.ročník /2016/
Deti   Dospelí Nekonali sa Deti   Dospelí Nekonali sa

 

47.ročník /2017/ 48.ročník /2018/ 49.ročník /2019/ 50.ročník /2020/
Deti   Dospelí Deti  Dospelí Deti  Dospelí Deti Dospelí

 

 
Choď ako môžeš - beh do vrchu
17.ročník /2000/ 18.ročník /2001/ 19.ročník /2002/ 20.ročník /2003/
Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky

 

21.ročník /2004/ 22.ročník /2005/ 23.ročník /2006/ 24.ročník /2007/
Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky

 

 

25.ročník /2008/ 26.ročník /2009/ 27.ročník /2010/ 28.ročník /2011/
Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky

 

 

29.ročník /2012/ 30.ročník /2013/ 31.ročník /2014/ 32.ročník /2015/
Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky Celkové výsledky

 

 

33.ročník /2016/ 34.ročník /2017/ 35.ročník /2018/ 36.ročník /2019/
Absolútne  Po kategóriách Kat.  Deti AbsKat. Abs.  Kat.