Bobrovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 

 Meno  Obdobie  Funkcia / Spôsob Okolnosti

 KAPITÁN Štefan

12.03.1919 - 1925

 starosta - poverený služ.LM

Vznik ČSR

 RUSINA Anton

1925 - 1928

 starosta - V

ČSR

 KAPITÁN Štefan

1928 - 1938

starosta - V

ČSR

 RUSINA Anton

1938  - 1942

starosta - V

ČSR/SR

 KUSÝ Štefan, st.

1942 - 1943

vládny komisár

SR

 GALICA Anton

28.08.1944 - 06.12.1944

predseda - MRNV

SR SNP

 VAREČKA Peter

06.12.1944 - 03.04.1945

vládny komisár

SR

 GALICA Ján

04.04.1945 - 31.05.1945

predseda - MRNV

Oslobodenie obce

 GALICA Anton

01.06.1945 - 19.08.1945

predseda - MRNV

ČSR

 HOMOLKA Jaroslav

19.08.1945 - 1946

predseda - MONF

ČSR

 HOMOLKA Jaroslav

1946 - 27.2.1948

predseda - V

ČSR

 GALICA Ján

27.02.1948 - 23.03.1948

predseda - MANV

ČSR - Februárové udalosti

 UHRÍN Peter

25.03.1948 - 27.05.1949

predseda - MANV

ČSR - Februárové udalosti

 HLAUČO Jozef Paško

27.05.1949 - 26.05.1954

predseda - V - JKNF

ČSR

 KUSÝ Štefan st.

26.05.1954 -1959

predseda - V - JKNF

ČSR

 BLAHUNKA Ambróz

1960 - 1964

predseda - V - JKNF

ČSSR

 GEMZICKÝ Ľudovít

1964 - 30.01.1965

predseda - V - odvolaný

ČSSR

 ŠINKO Valerián

30.01.1965 - 08.05.1970

predseda - V - JKNF

ČSSR

 KOMORÁŠ Emanuel 

08.05.1970 - 30.10.1985

predseda - V - JKNF

ČSSR

 BUČKO Dušan

01.11.1985 - 30.06.1990

predseda - V - JKNF

ČSSR

 KOJŠ Milan

30.06.1990 - 26.09.1990

predseda - MONF

ČSSR

 KUSÝ Miroslav

26.09.1990 - 22.12.2006

starosta - V

SR

 Ing. SEDLÁK Ladislav, PhD.

od 22.12.2006

starosta - V

SR


S - starosta, P - predseda, VK - vládny komisár
V - celoštátne voľby, MRNV - miestny národný revolučný výbor, MANV - miestny akčný národný výbor, JKNF - jednotná kandidátka Národného frontu, MONF - Miestna organizácia Národného frontu