Bobrovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cirkevný spevokol pri farskom úrade v Bobrovci 
spevokol-01

Myšlienka založiť cirkevný spevokol sa zrodila na mariánskej púti v Medjugorí. Vtedy to bolo vlastne také médium - prostriedok ku ďalšiemu kroku, ktorý sa realizoval a datoval k 1. polovici júla roku 1990 s 19 členmi. 

Veriaci v Bobrovci nás prvý krát počuli spievať na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 18.júla 1990, vtedy začal spevokol viesť Milan Machaj-Kontráš. Neskôr sme okruh rozšírili aj do Pavlovej Vsi, kde chodíme spievať na odpust /Petra a Pavla/. V tomto čase prebrala vedenie spevokolu Alenka Komorášová, ktorá bola zároveň aj dirigentkou. O nejaký čas neskôr, prišli prvé kontakty so susednými spevokolmi, na odpuste so spevokolom z Okoličného. Na zájazdoch po pútnických miestach v zahraničí, sa zúčastnili aj niektorí členovia nášho spevokolu, ktorí okrem zážitkov priniesli so sebou aj texty piesní, ktoré máme v nášom repertoári. Spievame aj na prvých svadbách našich členov. Vo voľnom čase si poriadame aj rodinné guláše . Podielali sme sa aj na kultúrnych akciách a podujatiach ako Murársky ples, vianočné pásma či festival Východná, samozrejme nie vždy ako cirkevný spevokol. Boli sme taktiež účastníkmi slávenia sv. omše na Červenci, ktorú celebroval vdp. Ľubo Nemeš.spevokol-02

Vytvorili sme prvú audionahrávku v našom farskom kostole, ktorú spracoval p. Guráň. Stali sme sa súčasťou ekumenických koncertov, ktoré sa každoročne poriadajú v Okoličnom, vystupujeme tiež na vianočných besiedkach v Galérii M.M.Bohúňa. Dá sa povedať, že vrcholom nášho snaženia bolo účinkovanie v STV v relácii Dobrá zvesť. Posledné roky sme sa zúčastnili aj viacerých festivalov a vystúpení v iných obciach a mestách. V auguste r.2006 sme sa predstavili na koncerte pri príležitosti osláv 775.výročia založenia obce Bobrovec.
spevokolspevokol  v roku 2019
 

 

 

 

 

 

Od založenia spevokolu pôsobilo doposiaľ:

  • 90 členov 
  • 3 dirigenti 
  • 8 gitaristi 


V súčasnosti má spevokol 24 aktívnych členov. Počet piesní, ktoré spevokol nacvičil je okolo 250. Súčasnou vedúcou a zároveň dirigentkou je Martina Gajancová - Lehotská