Navigácia

Obsah

Pošta, úrady

 

Pošta BOBROVEC, 03221 Bobrovec č. 98, Tel.: +421 44 5596698


Pošta

HODINY PRE VEREJNOSŤ

Pondelok 7:15 - 11:30 12:30 - 15:15
Utorok 7:15 - 11:30 12:30 - 14:45
Streda 7:15 - 11:30 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:15 - 11:30 12:30 - 15:15
Piatok 7:15 - 11:30 12:30 - 15:15


Najbližšia pošta, ktorá Vám poskytne všetky poštové služby v sobotu je pošta Liptovský Mikuláš 1, M.M.Hodžu 7, otvorená od 8:00 do 11:00 hod .

Kontakty na úrady 
 

Úrad Adresa Tel., Web
Daňový úrad ul. Hollého 3,
Lipt.Mikuláš
+421 44 552 02 97 - 8
www.drsr.sk
Geodézia - Žilina a.s. ul. Kollárova 3,
Lipt.Mikuláš
+421 44 552 31 92
www.geodezia.sk
Katastrálny úrad v Žiline - Správa katastra ul. Kollárova 3,
Lipt. Mikuláš
+421 44 552 56 51 - 2
www.geodesy.gov.sk
Mestský úrad Liptovský Mikuláš ul. Štúrova 1989,
Lipt.Mikuláš
+421 44 5565 111,
www.liptovskymikulas.sk
Obvodný lesný úrad ul. Kollárova 2,
Lipt. Mikuláš
+421 44 551 88 60 +421 44 551 88 62,
www.land.gov.sk/lu/index.php?choice=10&office=23
Obvodný pozemkový úrad ul. Kollárova 2,
Lipt. Mikuláš
+421 44 551 88 10,
www.land.gov.sk/pu/index.php?choice=10&office=30
Obvodný úrad Nám. osloboditeľov 1,
Lipt. Mikuláš
+421 44 552 39 41
Obvodný úrad životného prostredia ul.Vrbická 1993,
Lipt.Mikuláš
+421 44 551 49 59
www.lm.ouzp.sk/
Odbor živnostenského podnikania Nám.osloboditeľov 1, 
Lipt. Mikuláš
+421 44 552 39 41
Mestský úrad (Stavebný úrad) ul.Štúrova 1989, 
Lipt.Mikuláš
+421 44 5565 340-346
Okresný súd ul. Tomášikova 4, 
Lipt.Mikuláš
+421 44 552 20 21
www.justice.gov.sk
Slovenské združenie vlastníkov súkromých lesov ul.Kollárova 2, 
Lipt.Mikuláš
+421 44 551 41 68
Slovenský pozemkový fond ul.Kollárova 2, 
Lipt.Mikuláš
+421 44 551 48 75 +421 44 552 23 94
www.pozfond.sk/uvod.htm
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ul.Hodžova 30, 
Lipt.Mikuláš
+421 44 547 63 11
www.upsvarlm.szm.sk