Navigácia

Obsah

Doba realizácie

Popis projektu Súbor Program

04/2019 – 09/2019

Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3516073&l=sk

240 kB pdf Integrovaný regionálny operačný program
03/2020 - 08/2020 Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole Bobrovec 1.8 mB PDF Integrovaný regionálny operačný program
  Dodatok č.1 k zmluve poskytnutí NFP Č. IROP-Z-302021K345-222-13 1.56 mB PDF Integrovaný regionálny operačný program