Navigácia

Obsah

Tlačivá

1. Ohlásenie drobnej stavby [35.8 kB, DOC formát]
2. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby [20.9 kB, DOC formát]
3. Ohlásenie stavebných úprav [9.2 kB, DOC formát]
4. Domáce zabíjačky - tlačivo [29.7 kB, DOC formát]
5. Daň z nehnuteľností FO [1.08 MB, PDF formát]
6. Daň z nehnuteľností PO [1.08 MB, PDF formát]
7. Žiadosť o prenájom bytu [105 kB, PDF formát]
8. Žiadosť o súpisné číslo [126 kB, PDF formát]
9. Žiadosť o výrub stromov [75.2 kB, PDF formát]

10.

Žiadosť o kultúrne podujatie [46.2 kB, PDF formát]
11. Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta [267 kB, PDF formát]
12. Tlačivo úľavu z dani za nehnuteľnosti [1.15 MB, PDF formát]
13. Daň za psa [167 kB, PDF formát]
14. Žiadosť o vydanie súhlasu k poskytovaní ubyt.služieb [44.9 kb, PDF formát]
15.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 DOC formát (49.05 kB)