Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.5 územné plánu obce Bobrovec - textová časť

cv3a - náložka    cv3a - podklad   cv3b - náložka   cv3b - podklad