Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.6 územné plánu obce Bobrovec - textová časť

CV2 - Záujimové územie
cv2 náložka    cv2 - legenda náložka   cv2 podklad    cv2 - legenda podklad

CV3 - Komplexný urb_návrh
cv3a náložka   cv3a -podklad   cv3b náložka   cv3b -podklad