Obsah

2013

Záložná zmluva č. 0131-PRB-2013 Stiahnuté: 203x | 16.10.2013

Záložná zmluva č.0129-PRB-2013 Stiahnuté: 257x | 16.10.2013

Zámenná zmluva - Ing. M. Trizna a Ing. E.Triznová Stiahnuté: 264x | 14.05.2013

Zámenná zmluva - Kojš Jozef Stiahnuté: 198x | 25.03.2013

Záverečné stanovisko z posúdenia SD Žilinský kraj Stiahnuté: 167x | 03.10.2013

Zmluva č. 0129-PRB-2013 Stiahnuté: 185x | 27.06.2013

Zmluva č. 0131-PRB-2013 Stiahnuté: 180x | 27.06.2013

Zmluva o bežnom účte a Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Stiahnuté: 273x | 03.04.2013

Zmluva o termínovanom úvere č. 32/001/13 Stiahnuté: 173x | 12.02.2013

Zmluva o úvere č. 505-461-2013 Stiahnuté: 174x | 19.07.2013

Zmluva o úvere č. 505-464-2013 Stiahnuté: 258x | 19.07.2013

Zmluva o výkone správy nehnutelností č. 2/2013 Stiahnuté: 201x | 30.09.2013

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.505/461/2013 Stiahnuté: 182x | 01.08.2013

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.505/464/2013 Stiahnuté: 199x | 01.08.2013

Zmluva v zmysle autorského zákona - Obec Bobrovec - Slovgram Stiahnuté: 178x | 03.06.2013

Zmluva-NEO-Slovakia_sro Stiahnuté: 175x | 03.01.2013

2012

Ddodatky č.1 - Obec Bobrovec a UPS Bobrovec Stiahnuté: 180x | 10.10.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti Stiahnuté: 249x | 22.04.2012

Kúpna zmluva - LVS, a.s. a Obec Bobrovec Stiahnuté: 289x | 19.12.2012

Kúpna zmluva - Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. a Obec Bobrovec Stiahnuté: 215x | 18.12.2012

Stránka