Navigácia

Obsah

Starostovia a predsedovia obce

 

 

 Meno  Obdobie  Funkcia / Spôsob Okolnosti
 KAPITÁN Štefan 12.03.1919 - 1925  starosta - poverený služ.LM Vznik ČSR
 RUSINA Anton 1925 - 1928  starosta - V ČSR
 KAPITÁN Štefan 1928 - 1938  starosta - V ČSR
 RUSINA Anton  1938  - 1942  starosta - V ČSR/SR
 KUSÝ Štefan, st.  1942 - 1943  vládny komisár SR
 GALICA Anton  28.08.1944 - 06.12.1944  predseda - MRNV SR SNP
 VAREČKA Peter  06.12.1944 - 03.04.1945  vládny komisár SR
 GALICA Ján  04.04.1945 - 31.05.1945  predseda - MRNV Oslobodenie
obce
 GALICA Anton  01.06.1945 - 19.08.1945  predseda - MRNV ČSR
 HOMOLKA Jaroslav  19.08.1945 - 1946  predseda - MONF ČSR
 HOMOLKA Jaroslav 1946 - 27.2.1948  predseda - V ČSR
 GALICA Ján  27.02.1948 - 23.03.1948  predseda - MANV ČSR Febr.
udalosti
 UHRÍN Peter  25.03.1948 - 27.05.1949  predseda - MANV ČSR Febr.
udalosti
 HLAUČO Jozef Paško  27.05.1949 - 26.05.1954  predseda - V - JKNF ČSR
 KUSÝ Štefan st.  26.05.1954 -1959  predseda - V - JKNF ČSR
 BLAHUNKA Ambróz  1960 - 1964  predseda - V - JKNF ČSSR
 GEMZICKÝ Ľudovít  1964 - 30.01.1965  predseda - V - odvolaný ČSSR
 ŠINKO Valerián  30.01.1965 - 08.05.1970  predseda - V - JKNF ČSSR
 KOMORÁŠ Emanuel   08.05.1970 - 30.10.1985  predseda - V - JKNF ČSSR
 BUČKO Dušan  01.11.1985 - 30.06.1990  predseda - V - JKNF ČSSR
 KOJŠ Milan  30.06.1990 - 26.09.1990  predseda - MONF ČSSR
 KUSÝ Miroslav  26.09.1990 - 22.12.2006  starosta - V SR
 Ing. SEDLÁK Ladislav, PhD.  od 22.12.2006  starosta - V SR


S - starosta, P - predseda, VK - vládny komisár
V - celoštátne voľby, MRNV - miestny národný revolučný výbor, MANV - miestny akčný národný výbor, JKNF - jednotná kandidátka Národného frontu, MONF - Miestna organizácia Národného frontu