Navigácia

Obsah

Základné informácie

Bobrovec

49° 07´ 04´´ N 
19° 36´ 40´´ E
 


zakladne-informacieObec leží v strednej časti Liptovskej kotliny v doline Jaloveckého potoka s rozlohou 3113 ha. Južnou hranicou katastrálneho územia sa dotýka mesta Liptovský Mikuláš – časť Liptovská Ondrašová . Centrum Bobrovca je vzdialený od centra Liptovského Mikuláša cca 7 km. 
Severná časť katastra je súčasťou Tatranského národného parku a jeho ochranného pásme. Západnú hranicu tvoria katastre sídiel Pavlova Ves a Bobrovček a východnú hranicu katastre sídiel Trstené a Jalovec. Nadmorská výška v strede obce je 634 m n. m. a v chotári 585–2047 m n. m. Južnú odlesnenú pahorkatinnú časť chotára tvorí flyš so zvyškami staroštvtohorných štrkov (Kopanice, Háj), severnú na pravom svahu zalesnenej Jaloveckej doliny v Západných Tatrách ruly a granodiorit, horný úsek doliny nesie stopy štvrtohorného zaľadnenia. Prevládajú hnedé lesné a illimerizované pôdy. Ihličnatý les (smrek, smrekovec) je do výšky asi 1500 m, vyššie kosodrevina a vysokohorské lúky.

Bobrovec - Súčasnosť obce

 

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2017 - 1898

(z toho muži – 938,  ženy – 993 )

Priemerný vek  40,74

stav obyvatelstva

Meteorológia

- Priemerný ročný úhrn zrážok v rokoch 1990 – 2006 bol 750 mm 
- Priemer zrážok na deň 2,05 mm 
- Priemerná vlhkosť vzduchu je 75 % 
- Priemerná ročná teplota 6.5 stupna Celzia

 
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

- Predajňa potravinárskeho tovaru 
- Predajňa nepotravinárskeho tovaru 
- Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých 
- Hotel (motel, botel) 
- Penzión *** až * 
- Turistická ubytovňa **, * 
- Pošta 
- Knižnica + internet
- Telocvičňa 
- Futbalové ihrisko 
- Verejný vodovod 
- Verejná kanalizácia 
- Kanalizačná sieť pripojená na ČOV 
- Základná škola 
- Materská škola

 

Bobrovec - Kultúrne dedičstvo

Pamiatky

Kostol rímsko-katolícky pôvodne gotický zo 14. storočia, renesančná úprava z rokov 1550-1560; výmaľba klenby a 2 obrazy od J B. Klemensa (1852-1854)


Tradície 

Potočná radová zástavba, Koncom 19. storočia bolo rozšírené paličkovanie čipiek pre široké okolie, tkanie handričkových pokrovcov. V tradičnom hudobnom folklóre sú známe tance: slovenská beseda, čardáš, strašiak, kulhavá, odzemok, polky, pri skladaní party, radovec, štvorylka, vankúšovec, verbunk, židovka. Obľúbená bola cimbálová hudba.

Významné osobnosti  - rodisko

Maximilián Jalovecký (1817-1889) - včelár, prírodovedec 
Jozef Kello (1889-1951) - herec 
Ambro Pietor (1843-1906) - publicista, politik 
Martin Moncovicenus (1593-1624) - humanistický spisovateľ