Obsah

2015

Darovacia zmluva KNL Stiahnuté: 124x | 10.08.2015

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 85/08 zo dňa 22.7.2008 Stiahnuté: 120x | 22.10.2015

Kúpna zmluva Stiahnuté: 122x | 08.09.2015

Kúpna zmluva P.Lisý Stiahnuté: 132x | 18.05.2015

Kúpna zmluva vodovod Škorupovo Stiahnuté: 161x | 16.04.2015

Zmluva o nájme bytu č. 3-2015 Stiahnuté: 134x | 10.04.2015

Zmluva o nájme bytu č.1-2015 Stiahnuté: 136x | 10.04.2015

Zmluva o nájme bytu č.2-2015 Stiahnuté: 151x | 10.04.2015

Zmluva o výkone činností prac. zdr. služby Stiahnuté: 111x | 20.05.2015

Zverejnenie zámeru o prevode majetku obce - Osadský Stiahnuté: 98x | 25.11.2015

2014

Dodatok č.2 k zmluve č. A_122_05_2007 - Zmluva o aktualizovaní programov Stiahnuté: 115x | 11.04.2014

Dohoda č. 06179_2013-PNZ-P46305_08.01 Stiahnuté: 119x | 26.05.2014

Kúpna zmluva - Mgr. Ľubomír Kadura Stiahnuté: 122x | 03.07.2014

Zmluva Buntová, Lisý, Lisá Stiahnuté: 135x | 01.08.2014

Zmluva Hamrák-Hamráková Stiahnuté: 130x | 01.08.2014

Zmluva Hlavčo - Hlavčová Stiahnuté: 136x | 18.07.2014

Zmluva Kováčová, Hlavaj, Peterková, Garbová Stiahnuté: 181x | 01.08.2014

Zmluva Mašurová Stiahnuté: 140x | 27.07.2014

Zmluva o dielo č.658/2014 Stiahnuté: 109x | 13.11.2014

Zmluva o dielo č.694/2014 Stiahnuté: 102x | 13.11.2014

Stránka