Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2018

Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku

č.1-2018

351 000,00 EUR

Obec Bobrovec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

28.05.2018

Zmluva

č.1-2018

Neuvedené

Remek, s.r.o.

Obec Bobrovec

18.04.2018

Zmluva o poskyt. dotácie

č.1 -2018

3,00 EUR

Obec Bobrovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

03.04.2018

Zmluva o dielo

č.1-2018

33,19 EUR

Město Liptovský Mikuláš

Obec Bobrovec

28.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

č.2-2018 ŠK

Neuvedené

Športový klub

Obec Bobrovec

14.02.2018

Kúpna zmluva

č-2-2018

365,00 EUR

Roman Frian a manž.Gabriela

Obec Bobrovec

01.02.2018

Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov

č-1-2018

Neuvedené

LIKVIDATORLM-Ján Macík

Obec Bobrovec

29.01.2018

Kúpna zmluva

č.1-2018

12 000,00 EUR

Anna Kunová,Marta Dermeková, Blažena Dikantová

Obec Bobrovec

18.01.2018

Zmluva o nájme bytu

č.1-2018

178,18 EUR

Mária Rumanská

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.18-2017

93,64 EUR

Ing. Matúš Kosnáč

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.17-2017

93,47 EUR

Ladislav Labaj

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.16-2017

93,64 EUR

Ľubomír Haligarda

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.15-2017

187,16 EUR

Lukáš Buček a Natália Marková

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.14-2017

98,34 EUR

Katarína Hromadová

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.12-2017

186,16 EUR

Michal Pažitný

Obec Bobrovec

20.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.11-2018

222,26 EUR

Ing.arch. Ivana Oravcová

Obec Bobrovec

19.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.13-2017

170,88 EUR

Viera Ivičiaková

Obec Bobrovec

19.12.2017

Zmluva o nájme bytu

č.10-2017

175,58 EUR

Nikola Dobáková a Maroš Orolín

Obec Bobrovec

21.11.2017

Zmluva č.3-2017

č.3-2017

33,19 EUR

Město Liptovský Mikuláš

Obec Bobrovec

21.09.2017

Zmluva o nájme bytu

č.9-2017

222,26 EUR

Ján Matejka a Katarína Matejková

Obec Bobrovec

04.09.2017

Kúpna zmluva

č.3-2017

1,00 EUR

Jozef Dikant a Nadežda Dikantová

Obec Bobrovec

26.07.2017

Zmluva č.37320

č.1-2017

3 000,00 EUR

Obec Bobrovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.07.2017

Zmluva o nájme bytu

č.8-2017

176,58 EUR

Tomáš Štefanisko

Obec Bobrovec

26.07.2017

Kúpna zmluva

č.2-2017

2 100,00 EUR

Mgr.A.Baldovičová, RNDr.J.Mikunda

Obec Bobrovec

25.07.2017

Zmluva o dielo č. 03-2017

č.3-2017

87 710,19 EUR

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: