Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.03.2020

Zmluva č.869/2019/KP

č.6-2020

Neuvedené

Spoločný obecný úrad soc. na úseku soc. služieb

Obec Bobrovec

26.02.2020

Zmluva č. 1-2020 o poskyt. finanč. prostriedkov z rozpočtu Obce Bobrovec

č.5-2020

1 176,00 EUR

Centrum voľného času L. Mikuláš

Obec Bobrovec

26.02.2020

Zmluva č.2-2020 o poskytnutí finanč. prostriedkov

č.4-2020

600,00 EUR

eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Obec Bobrovec

24.02.2020

Dohoda o ukončení

č.3-2020

Neuvedené

Obec Bobrovec

Verejnoprospešné služby

24.02.2020

Zmluva č.47-2020 o odpadoch

č.2-2020

Neuvedené

Obec Bobrovec

Verejnoprospešné služby

14.02.2020

Zmluva o dielo Z2019/49119

č.8-2020

10,68 EUR

Renova install s.r.o.

Obec Bobrovec

03.02.2020

Protokol číslo 00013/202-OV-0250000/20-00

č.1-2020

10,53 EUR

Obec Bobrovec

Slovenský pozemkový fond

08.01.2020

Zmluva o nájme bytu

č.47-2019

208,66 EUR

Jaroslav Pažitný

Obec Bobrovec

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.46-2019

186,98 EUR

Tomáš Gajanec

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.45-2019

220,00 EUR

Vladimír Harman

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.44/2019

99,17 EUR

Mgr. Ivana Garbová

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.43-2019

192,36 EUR

Lýdia Garbová

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.42-2019

181,78 EUR

Miroslava Štefanisková

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.41-2019

224,26 EUR

Filip Nemčok a Miroslava Nemčoková, 732

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.40-2019

180,28 EUR

Soňa Osadská

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.39-2019

94,14 EUR

Janka Gonšenicová

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.38-2019

103,34 EUR

Bianka Ondová

Obec Bobrovec

27.12.2019

Zmluva o nájme bytu

č.37-2019

192,36 EUR

Juraj Hladiš a Tatiana Jurigová

Obec Bobrovec

25.11.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

č.4-2019

5 000,00 EUR

Obec Bobrovec

Ing.Zuzana Žideková

22.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č.IROP-Z-302021K345-222-13

112 695,75 EUR

Obec Bobrovec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

26.09.2019

Zmluva o poskytovaní dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

3 500,00 EUR

Obec Bobrovec

Úrad vlády SR

16.09.2019

Dodatok č.3 ku zmluve o dielo č.4/2019

Dodatok č.3

432 447,72 EUR

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

09.09.2019

Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č.4/2019

Dodatok č.2

Neuvedené

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

12.08.2019

Kúpna zmluva

č.6-2019

852,13 EUR

Pavel Lisý a manž. Božena Lisá

Obec Bobrovec

12.08.2019

Zmluva o garantovanom účte

č.1-2019

Neuvedené

Obec Bobrovec

Prima banka Slovensko, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: