Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.03.2021

Zmluva o odbere biol..rozlož. odpadu na zhod.

č.5-2021

1 500,00 EUR

Obec Bobrovec

Podtatranská poľnohospod. spol. s.r.o.

01.02.2021

Zmluva o správe výpočtovej techniky 1/2021

č.4-2021

99,00 EUR

Obec Bobrovec

FreeTech services,s.r.o.

28.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

č.3-2021

150,00 EUR

Slovenský červený kríž územ. spolok. L.M.

Obec Bobrovec

22.01.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

č.2-2021

5,00 EUR

Archív SB,s.r.o.

Obec Bobrovec

22.01.2021

Zmluva o poskyt.služieb

č.1-2021

400,00 EUR

Slovenský červený kríž územ. spolok. L.M.

Obec Bobrovec

01.01.2021

Zmluva o nájme bytu

č.55-2021

103,34 EUR

Bianka Ondová

Nikola Dobáková a Maroš Orolín

31.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.23-2020

č.54-2020

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Bobrovec

30.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.53-2020

186,16 EUR

Michal Pažitný

Obec Bobrovec

30.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.52-2020

170,88 EUR

Viera Ivičiaková

Obec Bobrovec

29.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.51-2020

213,86 EUR

Petra Lisá a Tomáš Hudec

Obec Bobrovec

28.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.50-2020

224,26 EUR

RNDr. Monika Orvošová,PhD.

Obec Bobrovec

28.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.49-2020

93,64 EUR

Ing. Matúš Kosnáč

Obec Bobrovec

23.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.48-2020

175,58 EUR

Nikola Dobáková a Maroš Orolín

Obec Bobrovec

22.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.47-2020

222,26 EUR

Ing. arch. Ivana Oravcová a Mgr. Martin Ďurec

Obec Bobrovec

15.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.45-2020

93,64 EUR

Ľubomír Haligarda

Obec Bobrovec

14.12.2020

Zmluva o predaji motorového vozidla

č.46-2020

15,75 EUR

UNICAR,s.r.o.

Obec Bobrovec

14.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.44-2020

93,47 EUR

Ladislav Labaj

Obec Bobrovec

01.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.43-2020

176,76 EUR

Katarína Majerníková a Tomáš Majerník

Obec Bobrovec

18.11.2020

Zmluva č.I-HM/015-2020/110

č.56-2020

Neuvedené

Obec Bobrovec

Hydromemlirácie,š.p.

13.11.2020

Zmluva č.4/2020

č.40-2020

336,00 EUR

Centrum voľného času L. Mikuláš

Obec Bobrovec

04.11.2020

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K345-222-13

IROP-D1-302021K345-222-13

112 695,75 EUR

Obec Bobrovec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

04.11.2020

Zmluva o nájme bytu

č.39-2020

219,06 EUR

Zuzana Krišandová

Obec Bobrovec

29.10.2020

Dodatok č.ZK01/VK/11/03/006

č.37-2020

Neuvedené

Obec Bobrovec

Komensky s.r.o.

26.10.2020

DOHODA č.20/22/010/24

č.38-2020

Neuvedené

Obec Bobrovec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lptovský Mikuláš

26.10.2020

Dohoda č.20/22/012/27

č.36-2020

Neuvedené

Obec Bobrovec

Úrad práce,soc. vedcí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: