Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

2021017

Neuvedené

národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Bobrovec

19.07.2021

zmluva o nájme časti pozemku - 36/2020

2021016

1,00 EUR

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Obec Bobrovec

09.07.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - VO - 280 - 006/2021

2021015

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bobrovec

09.07.2021

zmluva o náhrade nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

2021014

Neuvedené

ODEKO BC s.r.o.

Obec Bobrovec

02.07.2021

zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2021013

650,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bobrovec

01.07.2021

Zmluva o poskytnutí služby č. 84/21

202112

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Bobrovec

08.06.2021

Zmluva o nájme bytu

2021011

94,14 EUR

Marta Klimová

Obec Bobrovec

28.05.2021

Zmluva o dielo

č.10-2021

20 737,97 EUR

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

28.05.2021

Zmluva o náhrade nákladov na obstar. územ. dok.

č.9-2021

6 300,00 EUR

Obec Bobrovec

Martin Daniš

14.05.2021

Zmluva č 321 0567

č.6-2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bobrovec

07.05.2021

Zmluva o dielo

č.7-2021

13 560,00 EUR

MR INVEST s.r.o.

Obec Bobrovec

03.05.2021

Kolektívna zmluva

č.8-2021

Neuvedené

Obec Bobrovec

Materská škola Bobrovec

15.03.2021

Zmluva o odbere biol..rozlož. odpadu na zhod.

č.5-2021

1 500,00 EUR

Obec Bobrovec

Podtatranská poľnohospod. spol. s.r.o.

01.02.2021

Zmluva o správe výpočtovej techniky 1/2021

č.4-2021

99,00 EUR

Obec Bobrovec

FreeTech services,s.r.o.

28.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

č.3-2021

150,00 EUR

Slovenský červený kríž územ. spolok. L.M.

Obec Bobrovec

22.01.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

č.2-2021

5,00 EUR

Archív SB,s.r.o.

Obec Bobrovec

22.01.2021

Zmluva o poskyt.služieb

č.1-2021

400,00 EUR

Slovenský červený kríž územ. spolok. L.M.

Obec Bobrovec

01.01.2021

Zmluva o nájme bytu

č.55-2021

103,34 EUR

Bianka Ondová

Nikola Dobáková a Maroš Orolín

31.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.23-2020

č.54-2020

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Bobrovec

30.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.53-2020

186,16 EUR

Michal Pažitný

Obec Bobrovec

30.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.52-2020

170,88 EUR

Viera Ivičiaková

Obec Bobrovec

29.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.51-2020

213,86 EUR

Petra Lisá a Tomáš Hudec

Obec Bobrovec

28.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.50-2020

224,26 EUR

RNDr. Monika Orvošová,PhD.

Obec Bobrovec

28.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.49-2020

93,64 EUR

Ing. Matúš Kosnáč

Obec Bobrovec

23.12.2020

Zmluva o nájme bytu

č.48-2020

175,58 EUR

Nikola Dobáková a Maroš Orolín

Obec Bobrovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: