Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.05.2019

č.11-2019

Objednávame u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt z programu INTERREG V- A Poľsko…

450,00 EUR

Ing. Daniel Zarevúcky

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.10-2019

Objednávame u vás vypracovanie rozpočtu pre práce projekt z programu INTERREG V- A Poľsko Slovensko…

100,00 EUR

Ľubomír Kollárik -Stavcen

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.9-2019

Objednávame u vás preklad pre projekt z programu INTERREG V- A Poľsko Slovensko : ,,Stavebná obnova…

210,00 EUR

Mgr. Jolana Drobčová

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.8-2019

Objednávame u vás vyhotovenie projektovej dokumentácie k chodníku pre projekt,, Stavebná obnova…

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

15.05.2019

č.7-2019

Objednávame si u vás výškopisné a polohopisné zameranie jestvujúceho chodníka a časti jeho okolia v…

Neuvedené

Geodetické práce-Vrlík, s.r.o.

Obec Bobrovec

30.04.2019

č.6-2019

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Chodník Škorupovo v Obci Bobrovec"

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

30.04.2019

č.5-2019

Výškopisné a polohopisné zameranie časti potoka pri MŠ

Neuvedené

Geodetocké práce - Vrlík,s.r.o.

Obec Bobrovec

25.02.2019

č.4-2019

servis a nastavenie okien bytovka byt č.732-11

Neuvedené

Ján Hudáček-HUDAČEK

Obec Bobrovec

11.02.2019

č.3-2019

Spracovanie Plánu odpad. hospod. Obce Bobrovec

Neuvedené

Ing. Tomáš Ďuriš

Obec Bobrovec

10.01.2019

č.2-2019

Oprava a vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí na rok 2019.

Neuvedené

Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s.

Obec Bobrovec

08.01.2019

č.1-2019

oprava klávesové

Neuvedené

Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO

Obec Bobrovec

27.11.2018

č.20-2018

príprava podkladov

20,00 EUR

Ing.Zuzana Žideková

Obec Bobrovec

09.04.2018

č.6-2018

Objednávka 120 l kontajnerov

Neuvedené

FEREX ,s,r,o,

Obec Bobrovec

21.03.2018

č.5-2018

Domový vodomer 40 ks

Neuvedené

K.B.F. group s.r.o.

Obec Bobrovec

20.02.2018

č.4-2018

vyhotovenie projektovej dok. ,,Chodník Škorupovo v Obci Bobrovec"

Neuvedené

Designcraft,s.r.o.

Obec Bobrovec

25.01.2018

č.3-2018

240 l -70 ks plastové nádoby

1 645,00 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Obec Bobrovec

24.01.2018

č.2-2018

Montáž 1 ks systém pre dávkovanie chlórnanu sodného

218,40 EUR

ProMinent Slovensko,s.r.o

Obec Bobrovec

27.11.2017

č.14-2017

Výškopisné a polohopisné práce chodník Škorupovo

Neuvedené

Geodetické práce-Vrlík, s.r.o.

Obec Bobrovec

27.11.2017

č.13-2017

poukážky

2 430,00 EUR

COOP Jednota

Obec Bobrovec

31.10.2017

č.12-2017

Kontinuálny analyzátor voľného chlóru

2 996,00 EUR

SiS Systém inžinierskych služieb,s.r.o.

Obec Bobrovec

10.10.2017

č.11-2017

Kompletná dávkovacia stanica

1 638,00 EUR

ProMinent Slovensko,s.r.o

Obec Bobrovec

13.09.2017

č.10-2017

Vypracovanie žiadosti

16,00 EUR

Ing.Zuzana Žideková

Obec Bobrovec

15.08.2017

č.8-2017

zásahový materiál

Neuvedené

HASMAT LM s.r.o. distribúcia a predaj hasič. mat.

Obec Bobrovec

08.08.2017

č.2/2017

Turistické mapy Západné Tatry-Roháče (136 ks)

628,32 EUR

VKU Harmanec s.r.o.

Obec Bobrovec

č.1/2017

Objednávka vyhľad. a opravu porúch na vodovod. potrubí

0,00 EUR

Liptovksá vodárenská spoločnostť, a.s.

Obec Bobrovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: