Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
07.05.2019

č.111-2019

pzsš PZS za 1. štvrťrok 2019

108,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.110-2019

stavebné práce na MŠ Bobrovec

53 659,24 EUR

PETRUS s.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.109-2019

služby spoj. s účtovníctvom

240,00 EUR

Zuzana Kajnárová

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.108-2019

dodávka tepla

1 409,19 EUR

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.107-2019

záloha predplatné

65,80 EUR

PORADCA s.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.106-2019

aktualizácia KEO WIN 2019/08

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.105-2019

vyprac.bezpeč. dok-ochrana osob. údajov

350,00 EUR

Ing. erika galbová - R.E.Develloment

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.104-2019

zmluva o spolupráci služby obce.info

75,36 EUR

DATATRADE s.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.103-2019

dem. a montáž el. ohr. vody

70,00 EUR

Anton Fáber

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.102-2019

kanc. mat.

204,71 EUR

Lyreco CE, SE

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.101-2019

kanc. mat.

21,92 EUR

Lyreco CE, SE

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.100-2019

aktualizácia programov

78,00 EUR

TOPSET Solutions.r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.99-2019

hlavná ročná kontrola dets. ihriska

386,40 EUR

EKOTEC spol. s. r.o.

Obec Bobrovec

07.05.2019

č.98-2019

999 činnosť TPO,BOZP za 1.štvrťrok

162,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.97-2019

ozvena,plagáty

832,00 EUR

Mária Sireková-GRAFIC COLOR

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.96-2019

stravné 4-2019

11,10 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.95-2019

stravné 4-2019

104,34 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.94-2019

stravné za obedy predškolákov MŠ

378,00 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.93-2019

výmena hl. ventilu v stupačke

90,00 EUR

Anton Fáber

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.92-2019

aktualizácia KEO

13,50 EUR

KEO s.r.o.

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.91-2019

uloženie odpadu, poplatok podľa zákona a vývoz odpadu

3 108,20 EUR

Verejnoprospešné služby

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.90-2019

dod.tepla

1 729,24 EUR

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.89-2019

čistenie kanalizačnej siete

45,60 EUR

EKO-SERVIS LM s.r.o.

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.88-2019

tel. služby

47,97 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bobrovec

02.05.2019

č.87-2019

tel. služby

177,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bobrovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: