Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.04.2021

č.88-2021

predplatné časopis

9,90 EUR

Hobby media s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.87-2021

dod.tepla

1 637,26 EUR

LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.86-2021

kanc.mat.

376,32 EUR

Lyreco CE, SE

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.85-2021

pošt.poukážky

232,80 EUR

Mária Sireková-GRAFIC COLOR

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.84-2021

Ozvena

584,40 EUR

Mária Sireková-GRAFIC COLOR

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.83-2021

gravír. mat.

197,88 EUR

Mária Sireková-GRAFIC COLOR

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.82-2021

poradenstvo v oblasti nákupov a ver. obstar.

216,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.81-2021

stravné predškoláci MŠ

445,20 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.80-2021

stravné 3-2021

12,90 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.79-2021

stravné 3-2021

134,16 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.78-2021

oprava poruchy na vod. potrubí

25,50 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť , a.s.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.77-2021

ročný prístup- mzdové centrum

247,36 EUR

Poradca podnikateľa s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.76-2021

ročný prístup

165,00 EUR

Poradca podnikateľa s.r.o.

Nikola Dobáková a Maroš Orolín

13.04.2021

č.75-2021

reinšt. a nast. doch. systému

34,80 EUR

MK alarm, s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.74-2021

kamenivo

348,43 EUR

PRIMASTAVEBNINY-Prima Slovakia s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.73-2021

predplat. kniha

217,20 EUR

Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.72-2021

Prevádzka a údržba sústavy VO

407,59 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.71-2021

mat. k poč.

1 015,45 EUR

FreeTech services,s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.70-2021

uloženie odpadu,vývoz

3 063,96 EUR

Verejnoprospešné služby

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.69-2021

zneškod. nebez. odpadu

144,00 EUR

Archív SB,s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.68-2021

zneškod. nebezpeč. odpadu

126,00 EUR

Archív SB,s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.67-2021

zneškod. nebezpeč. odpadov

72,00 EUR

Archív SB,s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.66-2021

Ťarchopis

7,60 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.65-2021

mat. MŠ -učeb. mat.

39,00 EUR

RAABE s.r.o.

Obec Bobrovec

13.04.2021

č.64-2021

Kontrola dets. ihriska

386,40 EUR

EKOTEC spol. s. r.o.

Obec Bobrovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: